Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. "Polityka prywatności" Internetowego Salonu Muzycznego ELPA dostępnego pod adresem www.elpa.info.pl zwanego dalej "Sklepem" określa prawa i obowiązki użytkowników Sklepu.
1.2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu będącym jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą jest Adam Czarnecki prowadzący działalność pod nazwą ELPA s.c. Adam Czarnecki, Ryszard Kuder z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. 1 Maja 19, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem REGON 362204481, będący zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP 5472155043.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy zwanego dalej "Klientem" są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Dane osobowe Klienta zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
1.5. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny.

2. Cel, zakres i zasady

2.1. Sklep zbiera od Klientów następujące dane: nazwisko i imię; adres zamieszkania lub adres siedziby; adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; NIP.
2.2. Sklep zbiera od Klientów dane osobowe w celu: dokonania rejestracji Klienta w Sklepie; dokonania zakupu/ów w Sklepie; wystawienia faktury za dokonane zakupy; doręczenia Klientowi zamówionego towaru.
2.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale jednocześnie konieczne dla realizacji wskazanych powyżej celów.
2.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
2.5. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych odbywa się w sposób szyfrowany.
2.6. Klient powinien zachować w poufności swój login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym Klient powinien wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

3. Postanowienia końcowe

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej "Polityki prywatności" można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@elpa.info.pl. lub pisemnie na adres firmy: ELPA s.c., ul. 1 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl